Duurzame warmte met houtpellets en zonne energie, voor thuis, collectief en industriëel